S.No. Name of the Candidate Residence
01. Ms. Manisha Bhardwaj Hamirpur, H.P
02. Ms.Shinvanghi Bhardwaj Hamirpur, H.P
03. Mr. Ratnam Vishnoi Jaipur, Rajasthan
04. Mr. Rakesh Bagde Udaipur, Rajasthan
05. Mrs. Rajni Dai Chack, Jammu
06. Mrs. Shakti Dai Chack, Jammu
07. Mr. Prabhu Dayal Alwar, Rajasthan
08. Ms. Radha Saini Alwar, Rajasthan
09. Ms. Anita Kumari Silarpur, Mohinder Garh, Haryana
10. Mr. Sukhbir Singh Fatiabad, Haryana
11. Mrs. Sushma Gulati Delhi
12. Mr. Satinder Singh Gurdaspur, Punjab
13. Mrs. Sapna Anand Trikuta nagar, Jammu
14. Mrs. Archana Koul Gwalior, M.P
15. Mrs. Anju Tickoo Talab-Tilloo, Jammu
16. Ms. Pooja Batra N. Delhi
17. Ms. Nisha Devi Mandi, H.P
18. Ms. Sarika Suphia Chandigarh, Punjab